1 jaar collectieve energie

 • 1 jaar collectieve energie
 • Scherp verlengingsaanbod na afloop
 • Elektriciteit uit duurzame bronnen
 • Gratis en snelle overstapservice
 • Gratis Powerpas (Powerdeals)

Aanmelden

3 jaar collectieve energie

 • 3 jaar lage stroom en gas tarieven
 • Scherp verlengingsaanbod na afloop
 • Elektriciteit uit duurzame bronnen
 • Gratis en snelle overstapservice
 • Gratis Powerpas (Powerdeals)

Aanmelden

5 jaar collectieve energie

 • 5 jaar lage stroom en gas tarieven
 • Scherp verlengingsaanbod na afloop
 • Elektriciteit uit duurzame bronnen
 • Gratis en snelle overstapservice
 • Gratis Powerpas (Powerdeals)

Aanmelden

Power.nl helpt met besparen op alle vaste lasten. Kies de goedkoopste energie, internet, tv, telefoon en verzekeringen.

Algemene voorwaarden

Door op Energiecollectief.nl te over te stappen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Op deze voorwaarden en de overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.

U kunt een kopie van onze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden krijgen.

1 Algemeen

Alle informatie op Energiecollectief.nl wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Het kan toch voorkomen dat er fouten op de website staan. Dit is nooit onze bedoeling. Energiecollectief.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen en beslissingen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van die beslissingen. De gebruiker stemt toe Energiecollectief.nl niet aansprakelijk te stellen voor eventuele (negatieve) gevolgen door het gebruik van deze website.

2 Bestellingen

Door te bestellen op Energiecollectief.nl gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Energiecollectief.nl heeft het recht de levering- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

3 Prijzen

Alle prijzen en (collectieve) aanbiedingen die op Energiecollectief.nl staan, zijn de prijzen en aanbiedingen zoals de aanbieder die hanteert en zijn inclusief BTW. Energiecollectief.nl stelt geen eigen prijzen en aanbiedingen vast.

Voor de gevolgen van drukfouten, waaronder foutieve prijsweergaven, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij zullen in geval van gemaakte fouten u zo snel mogelijk informeren en u van de juiste informatie voorzien. U geeft toestemming aan Energiecollectief.nl om bestellingen te wijzigen of te verwijderen bij fouten.

De levertijden voor de bestelde contracten verschillen per aanbieder. Energiecollectief.nl verwerkt uw bestelling altijd binnen 24 uur. Hierdoor is uw bestelling direct verwerkt bij de aanbieder. De aanbieder is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering en facturering van het contract.

4 Garantie

Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consument.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

5 Levering & service

Energiecollectief.nl biedt geen service aangaande uw energie-contract, hiervoor dient u zich te wenden tot de desbetreffende aanbieder. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, wordt de consument hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft hij/zij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

6 Recht van Retour

Het is mogelijk voor de consument om binnen 7 werkdagen na ontvangst een product zonder opgave van rede te retourneren. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden. Zo mag verwacht worden dat de consument de verzendkosten voor het retour sturen op zich neemt.

7 E-mail adressen

Energiecollectief.nl bewaart en gebruikt uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden binnen ons eigen dienstaanbod. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. We verstrekken nooit e-mail adressen aan derden.

8 Vragen- en klachtenafhandeling

Indien u klachten heeft over de website energiecollectief.nl kunt u zich richten tot ons e-mailadres; info@Energiecollectief.nl.

Uw klacht zal binnen 7 dagen afgehandeld worden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

1 jaar collectieve energie

 • 1 jaar collectieve energie
 • Scherp verlengingsaanbod na afloop
 • Elektriciteit uit duurzame bronnen
 • Gratis en snelle overstapservice
 • Gratis Powerpas (Powerdeals)

Aanmelden

3 jaar collectieve energie

 • 3 jaar lage stroom en gas tarieven
 • Scherp verlengingsaanbod na afloop
 • Elektriciteit uit duurzame bronnen
 • Gratis en snelle overstapservice
 • Gratis Powerpas (Powerdeals)

Aanmelden

5 jaar collectieve energie

 • 5 jaar lage stroom en gas tarieven
 • Scherp verlengingsaanbod na afloop
 • Elektriciteit uit duurzame bronnen
 • Gratis en snelle overstapservice
 • Gratis Powerpas (Powerdeals)

Aanmelden

Power.nl helpt met besparen op alle vaste lasten. Kies de goedkoopste energie, internet, tv, telefoon en verzekeringen.