Groepsaankoop Collectieve Groene energie Provincie West-Vlaanderen

De energie veiling voor Provincie west vlaanderen is succesvol afgesloten met onderstaande resultaten:
  • De veiling heeft de laagste bieding voor uitsluitend groene stroom ontvangen van energieleverancier Lampiris.
  • De laagste bieding voor de combinatie groene stroom en gas is ontvangen van energieleverancier Essent.
Alle deelnemers die hebben ingeschreven ontvangen omstreeks 15 februari een bericht met hun persoonlijk aanbod.

Actuele marktprijs: bij de bepaling van de actuele marktprijs, is uitgegaan van de volgende tarieven zoals die voor hetzelfde product zijn gepubliceerd op de websites van de leveranciers Electrabel, Luminus en Nuon

Tarieven 1 jaar vast voor gas en elektriciteit Gemiddeld jaarverbruik Electrabel Luminus Nuon
Elektriciteit enkelvoudig per kWh (A) 3400 € 0,107200 € 0,091800 € 0,080150
Elektriciteit dubbelvoudig dag per kWh (B) 2000 € 0,120600 € 0,101300 € 0,096250
Elektriciteit dubbelvoudig nacht per kWh (B) 2400 € 0,069300 € 0,063200 € 0,061775
Vastrecht elektriciteit per jaar € 103,10 € 105,56 € 60,00
Gas per kWh 19500 € 0,053640 € 0,052300 € 0,045600
Vastrecht gas per jaar € 49,94 € 51,29 € 0,00

Collectieve energie inkoop electriciteit en gas 6 februari 2012

Leveringskosten per jaar Wegingsfactor op basis van aantal inschrijvingen Electrabel Luminus Nuon
A. Elektriciteit enkelvoudig + Gas 41% € 1558,14 € 1483,59 € 1217,15
B. Elektriciteit dubbelvoudig (dag/nacht) + Gas 59% € 1611,90 € 1536,21 € 1294,52
Actuele marktprijs (gewogen gemiddelde) € 1455,76 € 1589,86 € 1514,64 € 1262,80
-Electrabel betreft een 2-jaar-vast tarief voor elektriciteit aangezien 1-jaar vast niet aangeboden wordt. Het Electrabel gastarief geldt voor een verbruik tussen 5k en 30k kWh.
-Nuon houdt rekening met de huidige promoties.
-Alle getoonde bedragen zijn gebaseerd op elektriciteits- en gastarieven geldig vanaf 1 februari 2012.

Actuele marktprijs: bij de bepaling van de actuele marktprijs, is uitgegaan van de volgende tarieven zoals die voor hetzelfde product zijn gepubliceerd op de websites van de leveranciers Electrabel, Luminus en Nuon

Tarieven 1 jaar vast voor elektriciteit Gemiddeld jaarverbruik Electrabel Luminus Nuon
Elektriciteit enkelvoudig per kWh (A) 3900 € 0,107200 € 0,091800 € 0,080150
Elektriciteit dubbelvoudig dag per kWh (B) 2600 € 0,120600 € 0,101300 € 0,096250
Elektriciteit dubbelvoudig nacht per kWh (B) 3500 € 0,069300 € 0,063200 € 0,061775
Elektriciteit exclusief nacht per kWh (C) 8900 € 0,061100 € 0,059400 € 0,061775
Vastrecht elektriciteit per jaar € 103,10 € 105,56 € 60,00

Geboden korting op leveringskosten voor een electriciteit contract t.o.v. de actuele marktprijs

Collectieve kortingen energie stroom inkoop 6 februari 2012

Leveringskosten per jaar Wegingsfactor op basis van aantal inschrijvingen Electrabel Luminus Nuon
A. Elektriciteit enkelvoudig 27% € 521,18 € 463,58 € 372,59
B. Elektriciteit dubbelvoudig (dag/nacht) 52% € 659,21 € 590,14 € 526,46
C. Elektriciteit exclusief nacht 21% € 1144,23 € 1066,94 € 1026,12
Actuele marktprijs (gewogen gemiddelde) € 656,58 € 723,80 € 656,10 € 589,84

-Electrabel betreft een 2-jaar-vast tarief voor elektriciteit aangezien 1-jaar vast niet aangeboden wordt. Het Electrabel gastarief geldt voor een verbruik tussen 5k en 30k kWh.
-Nuon houdt rekening met de huidige promoties.
-Alle getoonde bedragen zijn gebaseerd op elektriciteits- en gastarieven geldig vanaf 1 februari 2012.